Teritoriu

Teritoriul acoperit de Asociația Grupul de Acțiune Locală “Valea Teleajenului” aparține din punct de vedere administrativ județului Prahova, fiind o zonă continuă, uniformă din punct de vedere al datelor geografice și economice cuprinzind 6 comune din centrul județului și un oraș: Lipanești, Măgurele, Dumbravești, Gura Vitioarei, Gornet, Bălțești și orașul Plopeni. Cele 6 comune au în componență 25 de sate.

Comuna Lipanesti este formată din satele Lipănești (reședința), Satu Nou, Șipotu și Zamfirase, cu o surpafață de 18,1 km². Se află pe malul stâng al Teleajenului, la nord-vest de orașul Boldești-Scăeni. Este străbătută de șoseaua națională DN1A, care leagă Ploieștiul de Brașov prin Vălenii de Munte. Din aceasta, lângă Lipănești, se ramifică șoseaua județeană DJ217.  Prin comună trece și calea ferată Ploiești Sud-Măneciu, pe care este deservită de halta de călători Lipănești.

Comuna Măgurele este formată din satele Măgurele (reședința), Iazu și Coada Malului, cu o suprafață de 27,5 km². Comuna se află pe malul stâng al Teleajenului. Este străbătută de șoseaua națională DN1A. Din această șosea, la Măgurele se ramifică șoselele județene DJ100L și DJ231. Prin comună trece calea ferată Ploiești Sud-Măneciu, pe care este deservită de stațiile Măgurele Sud, Măgurele Prahova și Măgurele Nord.

Comuna Dumbrăvești este formată din satele Dumbrăvești (reședința), Găvănel, Mălăeștii de Jos, Mălăeștii de Sus, Plopeni și Sfârleanca, cu o suprafață de 28,5 km². Comuna se află la vărsarea râului Vărbilău în râul Teleajen. Este străbătută de șoseaua județeană DJ102. Prin comuna Dumbrăvești trece și calea ferată Buda–Slănic, pe care comuna este deservită de stațiile Plopeni-Sat, Găvănel și Mălăiești.

Comuna Gura Vitioarei are în componența satele: Gura Vitioarei (reședința), Bughea de Jos, Poiana Copăceni, Făgetu, Fundeni, cu o suprafață de 33,1 km². Comuna se situează în partea de nord a județului Prahova, în zona subcarpatică din valea Teleajenului. Este străbătută pe șoseaua națională DN1A. Prin comună trece și calea ferată Ploiești Sud-Măneciu, pe care este deservită de halta Făget Teleajen.

Comuna Gornet este formată din localitățile Gornet (reședința), Bogdănești, Cuib și Nucet, cu o suprafață de 21,3 km². Se află în zona centrală, de deal, a județului. Este traversată de șoseaua județeană DJ231, care o leagă spre vest de Măgurele (DN1A) și spre est de Bălțești.

Comuna Bălțești este formată din satele Bălțești (reședința), Izești și Podenii Vechi. Comuna Bălțești este situată în partea centrală a județului Prahova, pe dealurile dintre râul Teleajen și râul Lopatna, cu o suprafață de 36,7 km². Comuna este traversată printre satele Podenii Vechi și Bălțești, de șoseaua județeană DJ100L.

Orașul Plopeni este al doisprezecelea centru urban al județului Prahova din punct de vedere demografic, cu o suprafață de 8,5 km². Localitatea este situată la circa 15 km nord de municipiul Ploiești și este înconjurată de păduri din stejar. Orașul se află în centrul județului, pe malul drept al Teleajenului. Este străbătut de șoseaua județeană DJ102. Prin oraș trece și calea ferată Buda-Slănic, pe care este deservit de stația Plopeni.