Parteneriat

Aociatia Grupul de Actiune Locala “Valea Teleajenului” este un parteneriat public-privat, eligibil conform cerintelor din Ghidul solicitantului, format din 29 parteneri, dupa cum urmeaza:

7 Unitati Administrativ Teritoriale – dintre care: 6 comune – Lipanesti, Magurele, Dumbravesti, Gura Vitioarei, Gornet, Baltesti si 1 oras – Plopeni.

21 parteneri privati – dintre care: 2 Intreprinderi individuale, 1 persoana fizica, 17 societati comerciale, 1 societate Agricola

1 partener societate civila – ONG

De asemenea, din cei 29 de membri ai parteneriatului, 8 sunt reprezentați de femei.

Parteneriatul public – privat “Valea Teleajenului” s-a conturat în forma prezentă în anul 2014, în urma unor acţiuni de informare şi consultare care au avut loc in cadrul comunitatilor.

Strategiile de dezvoltare fac posibilă coordonarea activă a proceselor de dezvoltare care au loc în teritoriu, luarea în considerare a caracteristicilor locale, a schimbărilor din mediul exterior şi fac posibilă abordarea proactivă, realizată într-un mod inovativ, a proceselor de dezvoltare teritorială. Scopul parteneriatului este să colaboreze în căutarea soluțiilor pentru nevoile comune. Cunoștintele și resursele pe care le aduce fiecare grup de interese în cadrul procesului reprezintă temelia procesului strategic.

În procesul elaborării şi implementării strategiilor de dezvoltare locală au fost implicaţi următorii actori de pe plan local:

  • administraţia publică locală;
  • firme private;
  • reprezentanţii societăţii civile;
  • comunitatea locală.

Rolul partenerilor publici: Administraţia publică locală, participă în faza de elaborare, dar şi în cea de implementare a iniţiativelor de dezvoltare locală. Condiție pentru atingerea obiectivelor dezvoltarii locale este prezenta unei viziuni de ansamblu, cunoașterea nevoilor din teritoriu, implementarea proiectelor să aibă un impact social cât mai mare, utilitate publică, efecte directe şi imediate.  Primarii care reprezintă autoritățile locale stiu cel mai bine care sunt nevoile locale, modalitatea prin care aceste nevoi pot fi soluționate. Proiectele propuse a fi implementate în cadrul strategiei locale pot fi integrate cu alte strategii existente sau viitoare. Proiectele implementate de autoritățile publice vor soluționa o parte din problemele deja identificate la nivelul teritoriului.

Agenții economici privați depind de condițiile favorabile de afaceri pentru a-și asigura prosperitatea. În acest sens, autoritățile locale au un rol esențial in crearea mediului favorabil pentru succesul afacerilor.

 Rolul partenerilor privati: Partenerii privați împreuna cu ceilalți parteneri stabilesc care sunt problemele actuale (punctele slabe), problemele potențiale (generate de amenințările identificate care pot proveni din mediul extern), punctele de sprijin în abordarea viitorului (punctele tari) și condițiile favorabile ce merită a fi exploatate (oportunitățile). Opinia partenerilor privați este importantă deoarece știu foarte bine care sunt nevoile în sectoarele pe care le reprezinta. Interesul partenerilor privați este  de a contribui la transformarea GAL-ului într-o zonă cu o economie viabilă, capabil să ofere oportunități pentru investiții, locuri de munca, piață de desfacere. Datorită experienței dobândite, consultarea partenerilor privati, va aduce valoarea adaugata proiectelor propuse. Partenerii privați vor putea dezvolta propriile afaceri care au deja succes, dar care necesită investiții pentu a deveni competitive.

 Rolul partenerilor societate civilă: Interesul Asociatiei Crescătorilor de Animale din comuna Bălțești, în cadrul parteneriatului este de a deschide noi oportunitati de dezvoltare economica, prin atragerea unor avantaje locale, zonale sau regionale, și folosirea puterii colectivă în scopul de a crește prosperitatea membrilor actuali și potentiali, a familiilor lor si a comunitatilor din care fac parte. Pentru mulți dintre producătorii locali,  asocierea este singura posibilitate de a achizitiona utilaje care sunt folosite în comun de toți membrii, exploatarea unor suprafețe de teren în comună care permit aplicarea tehnologiilor moderne, competitive de producție si de gestiune a deșeurilor, în vederea conformării cu normele de protecție a mediului și de conservare a biodiversității de care suntem obligați să ținem cont ca membri ai UE, accesul mai ușor la fondurile europene și la contractarea creditelor bancare, promovarea mai eficientă a producției, atât pe piața internă, cât și pe cea externă. Asociația se va implica în promovarea beneficiilor asocierii în randul producatorilor agricoli, punerea in valoare a resursele locale si crearea de produse locale, negocierea unui preț mai bun al produselor, îmbunătățirea accesului produselor locale la consumator, accesarea mai ușoară a fondurilor europene, creșterea standardului de viață al membrilor, accesul membrilor la informație, inovație.