Responsabil conformitate si eligibilitate proiecte

Atribuții principale:

 • Efectuarea de activități specifice de evaluare în legătură cu strategia de dezvoltare locală;
 • Selectarea operațiunilor, stabilirea cuantumului contribuției și prezentarea propunerilor către organismul responsabil pentru verificarea finală a eligibilității înainte de aprobare;
 • Verifică conformitatea proiectelor şi respectarea criteriilor de eligibilitate;
 • Solicită informații suplimentare de la beneficiarii proiectelor depuse la GAL;
 • Efectuează vizitele în teren, în vederea verificării cerințelor minime în conformitate cu Ghidul solicitantului;
 • Colaborează cu reprezentanţii AFIR; CDRJ AM ;
 • Efectuează selecția proiectelor, stabilește cuantumul contribuțiilor și prezintă propunerile sale de expert către Comitetul de selecție prin intermediul Raportului expert.
 • Comunică către Comitetul de selecție rezultatele evaluării proiectelor;
 • Realizează raportarea la timp despre realizările și rezultatele proiectelor;
 • Atribuţii de sprijin a echipei de management în evaluare tehnică, în urma depunerii de către solicitanţi a documentaţiei aferente investiţiei;
 • Realizează activităţile legate de raportarea tehnică;
 • Contribuie la realizarea ghidurilor fiecarei măsuri din cadrul Gal Valea Teleajenului;
 • Îndeplineşte alte sarcini specifice funcției și legale trasate de către manager.

Atribuții secundare:

 • Desfășoară activități de animare a teritoriului Gal Valea Teleajenului sub coordonarea Managerului de proiect;
 • Asigură promovarea activităților Gal-ului la nivelul publicului larg și a la nivelul potențialilor beneficiari ai proiectelor.