Strategia modificata – 4

Introducere

Nota de aprobare

CAPITOLUL 1 –prezentarea teritoriului – analiza diagnostic

CAPITOLUL 2 –componenta parteneriatului

CAPITOLUL 3 –Analiza SWOT

CAPITOLUL 4 –Obiective, prioritati si domenii de interventie

CAPITOLUL 5 – Prezentarea măsurilor

CAPITOLUL 6 –Descrierea complementaritatii

CAPITOLUL 7 –Descrierea planului de actiune

CAPITOLUL 8 –Implicarea comunitatilor

CAPITOLUL 9 –Organizarea viitorului GAL

CAPITOLUL 10 –Planul de finantare

CAPITOLUL 11 – Procedura de evaluare si selectie

CAPITOLUL 12 – Descrierea mecanismelor de evitare a conflictelor de interese