Activitati

Subactivitatea 2.1 – Organizare întâlnire animare 26 aprilie 2017

Asociația „Grupul de Acțiune Locală Valea Teleajenului” a organizat în data de 26 aprilie 2017 ora 12.00 la Căminul Cultural din com. Măgurele, o întâlnire de animare si informare pentru prezentarea oportunităților de finanțare din teritoriul GAL Valea Teleajenului.

În cadrul întâlnirii s-au prezentat domeniile de finanțare și măsurile ce urmează a fi lansate, bugetele alocate, precum și valoarea maxima alocata pentru fiecare tip de proiect, beneficiarii si conditiile de eligibilitate.

Au fost prezenți 23 invitați din tot teritoriul GAL, președintele și membrii echipei GAL, precum și reprezentanți ai OJFIR Prahova.

S-au distribuit materiale informative (pliante si broșuri), iar personalul GAL a raspuns la întrebarile adresate.