Strategia Modificata -5

INTRODUCERE

Nota aprobare modificare SDL

Anexa 4 – plan-finantare- Asociația ”Grupul de Acţiune Locală Valea Teleajenului” apr 2023

CAPITOLUL1 – prerentarea teritoriului-analiza diagnostic

CAPITOLUL 2 – componenta parteneriatului

CAPITOLUL 3 – analiza SWOT

CAPITOLUL 4 –Obiective, prioritati si domenii de interventie

CAPITOLUL 5 – Prezentarea măsurilor

CAPITOLUL 6 –Descrierea complementaritatii

CAPITOLUL 7 –Descrierea planului de actiune

CAPITOLUL 8 –Implicarea comunitatilor

CAPITOLUL 9 –Organizarea viitorului GAL

CAPITOLUL 10 –Planul de finantare

CAPITOLUL 11 – Procedura de evaluare si selectie

CAPITOLUL 12 – Descrierea mecanismelor de evitare a conflictelor de interese