INTÂLNIRE AD-HOC SEDIUL GAL ,,VALEA TELEAJENULUI”, COMUNA MĂGURELE, JUDEȚUL PRAHOVA DIN DATA DE 18 MAI 2023

In data de 18 mai 2023 ,Grupul de Actiune Locala ,,Valea Teleajenului” a organizat la sediul GAL  din comuna Măgurele , o intalnire ad-hoc, incepand  cu ora 11:00.

Scopul intalnirii a fost acela de a face cunoscut persoanelor prezente alocarile financiare de care dispune GAL-ul,despre sesiunile ce se vor deschide in perioada urmatoare si de a discuta viitoarele evenimente locale, targuri ce vor avea loc in teritoriul GAL.

De asemenea s-au prezentat activitatile de animare propuse conform graficului anexa V si s-a solicitat parerea partenerilor publici cu privire la eficientizarea animarii la nivelul GAL. In urma discutiilor se va creea o pagina de facebook a GAL-ului.

Au fost prezenți 15 invitați din tot teritoriul GAL, președintele și membrii echipei GAL, precum și reprezentanți ai OJFIR Prahova.