INTÂLNIREA AD-HOC GAL ,,VALEA TELEAJENULUI”, COMUNA LIPĂNEȘTI, JUDEȚUL PRAHOVA DIN DATA DE 06 APRILIE 2023

In data de 06 aprilie 2023 ,Grupul de Actiune Locala ,,Valea Teleajenului” a organizat la sediul  Primăriei Comunei Lipănești , o intalnire ad-hoc, incepand  cu ora 10:00.

Scopul intalnirii a fost acela de a face cunoscut persoanelor prezente alocarile financiare suplimentare de care dispune GAL-ul si dechiderea sesiunilor de depunere proiecte, de a discuta modificarea de SDL, de actiunile pe care GAL-ul doreste sa le implementeze in viitor.

Au fost prezenți 17 invitați din tot teritoriul GAL, președintele și membrii echipei GAL.