INTÂLNIRE AD-HOC SEDIUL GAL ,,VALEA TELEAJENULUI”, COMUNA MĂGURELE, JUDEȚUL PRAHOVA DIN DATA DE 20 MARTIE 2023

In data de 20 martie 2023 ,Grupul de Actiune Locala ,,Valea Teleajenului” a organizat la sediul GAL  din comuna Măgurele , o intalnire ad-hoc, incepand  cu ora 11:00.

Scopul intalnirii a fost acela de a face cunoscut persoanelor prezente alocarile financiare suplimentare de care dispune GAL-ul si de a discuta modificarea de SDL.

Au fost prezenți 7 invitați din tot teritoriul GAL, președintele și membrii echipei GAL